Cursos de Perfeccionament de Formació Continuada per a la Fundació Mas Carandell

Facilitar estratègies i coneixements necessaris per desenvolupar amb efectivitat tasques de vetllador/a d'infants  amb necessitats educatives especials