Curs preparatori per l'examen FIRTS

El curs prepara per la prova PET

Proporcionar els coneixements i desenvolupar les competències i actituds adients per treballar en equip en un entorn virtual.


Aprofundir en els coneixements  per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el

sistema operatiu Windows: base de dades Access.


Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: base de dades Access.