Curs dissenyat segons el Marc Europeu de referència corresponent al Preliminary english (PET).

Professors nadius