Aprofundir en els  coneixements  per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: fulls de càlcul Excel.