Proporcionar als assistents els coneixements elementals per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix

l'aplicació Microsoft Office i el sistema operatiu Windows: base de dades Access.