Aprofundir en els coneixements  per poder realitzar documents utilitzant les eines que ofereix l'aplicació Microsoft Office i el

sistema operatiu Windows: base de dades Access.